www.betaniaskurea.se

Välkommen till Betania i skureå

Vi är en EFK-församling i Skureå som ligger strax utanför Sidensjö.

Skureå 226, 893 96 Sidensjö

betania.skurea@gmail.com

Att satsa på den personliga sidan, den personliga relationen till jesus

 En liten stund med Jesus, o vad den jämnar allt….

nyligen satt jag ensam i bilen på väg hem efter en insats i Hamburg. Jag var mycket trött och tvivel kom upp i mitt hjärta. Det gick så långt att jag måste be Herren om ett tydligt svar för att stoppa de negativa tankarna. Det kan bli så när man är trött. Men jag överlät allt till Jesus. En liten stund senare där på motorvägen talade Herren direkt och tydligt till mig, och tänk, tvivlen försvann och byttes mot glad förväntan!
Guds personliga ord är levande och besegrar tvivel.

 Denna relation behöver en levande växelverkan mellan syskonkärleken i församlingen och den egna personliga gemenskapen med Jesusensam i kammaren. Bedja tillsammans i kyrkan, sjunga där och betjäna varandra, men inte försumma det egna livet med Gud. Det är ju så att gemenskapen bygger på de enskilda vittnesbörd vi delar som talar om hur Gud hjälpte oss personligt och underbart just genom våra egna böner och våra egna trossteg. Och de finaste andligasångerna/texterna gavs av Jesus till enskilda lärjungar i deras personliga andakt som bar dem framåt genom smärta, sorg och brist och till glädje och frid. Dessa sånger har ett direkt personligt tilltal, som vann skaror för Kristus, då de framfördes i kyrkorna.

 Jag skulle vilja uppmuntra oss alla att ta nya personliga trossteg i de omständigheter vi som enskilda lärjungar står i! Herren är trofast och svarar på olika vis olika personer, men källan och utgången är alltid densamma, ett tilltal, ett under, en hjälp från ovan.

Hälsningar
Bengt Fiske