www.betaniaskurea.se

Välkommen till Betania i skureå

Vi är en EFK-församling i Skureå som ligger strax utanför Sidensjö.

Skureå 226, 893 96 Sidensjö

betania.skurea@gmail.com

 ”Gläd er i Herren”, säger Paulus till lärjungarna i Filippi!

 Ja, jag vet, hur kan man glädja sig i dag? Världen verkar vara på väg rakt in i nästa världskrig och nya pandemier och naturkatastrofer är redan innan de inträffat på nyhetssidorna. För att inte tala om kommande ekonomiska katastrofer som kommer drabba alla. Otroligt hur vetenskapen blivit ett med bibelns profeter, som ju även de talat om dessa händelser!

Men vi är glada för att bibelns profeter också talat om ett glatt budskap. Evangelium om Jesus Kristus som nu till påsken påminner oss om att Gud inte lämnat oss. Nej, Han har lovat att hjälpa oss även i dessa tider. Historien talar om tider i det förgångna då människor vänt sig till Jesu budskap om frid, kärlek och glädje. Och i spåren av väckelserna då, reformationen, pietismen, förnyelsen av kyrkan, de många olika uttrycken för Guds rike i det vi kallar frikyrkor, räddades samhällen genom evangeliets påverkan genom befolkningen. 

Men då liksom nu måste glädjerörelsen börja med dig och mig, enskilda som i vår vardag tar påskens budskap på allvar och låter glädje, frid och den helige Ande styra våra ord och handlingar. Ord som talar frid i ställer för anklagelser, handlingar av omsorg för andra inte bara oss själva.

 Hälsningar Bengt Fiske